Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

interaktivni cd-romy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analysis of Complementary CD-ROMs to English Textbooks for Lower Secondary Schools
 (Jana Vitoušková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//2shm6i// | Informatika / informatika - anglický jazyk | Theses on a related topic

Multimediální CD-ROM ve výuce praxe
 (Miloš Zelinka)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thxou/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Interaktivní tabule v hodinách hudební výchovy - hudebně výrazové prostředky
 (Pavel HLOUŠEK)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//24hcrm// | Specializace v pedagogice / Hudební výchova (jednooborové) | Theses on a related topic

Vývoj prostředí pro interaktivní aplikaci v MATLABu
 (Dušan Gavenda)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m6dvx5// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Využití interaktivní tabule v hodinách hudební výchovy na I.stupni ZŠ.
 (Jana HANZLOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o7621h// | Učitelství pro střední školy / Učitelské studium hudební výchovy pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy | Theses on a related topic

Tvorba interaktivní čítanky světových pohádek
 (Pavla HORÁKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gr0yjr// | Učitelství pro základní školy / ČJ-OV/ZŠ | Theses on a related topic

Výuka socioekonomické geografie s využitím interaktivní tabule
 (Ivana SLACHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//clvps6// | Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ GEO-VT | Theses on a related topic

Využití interaktivní tabule ve výuce fyziky na střední škole
 (Ivana JANSOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yush22// | Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ MA-FY | Theses on a related topic

Interaktivní projekty pracující s fotografií
 (Kateřina Držková)

2006, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/3795 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie | Theses on a related topic