Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

metody uceni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Metody vícenásobného jádrového učení a jejich využití při klasifikaci obrazových dat v neurovědním výzkumu
 (Kristína Vozáriková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yulkt/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Metody strojového učení pro analýzu MR obrazů mozku
 (Martin Poledník)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4qy8/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Metody aproximativní identifikace vlastností booleovských sítí
 (Jaroslav Bayer)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y9tpi/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Využití analyticko-syntetické metody a metody Sfumato při práci s žáky s parciálními poruchami
 (Lucie ŠROMOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zj38xx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Prevence a reedukace specifických poruch učení pomocí metody EEG-biofeedback
 (Markéta Luňáková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/npw6v/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Použití aktivizační metody v hodinách zeměpisu na tématu Austrálie a Oceánie
 (Michal Kundrát)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lw2ul/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Aktivizující metody ve výuce na 1. stupni ZŠ: případová studie třídy
 (Lucie Míková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lmr5g/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Strojové učení s využitím metody transfer learning
 (Jan Štol)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6107 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Metody učení na pracovišti
 (Ludmila Urbancová)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qs62v/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Metody strojového učení pro zpracování ekologických dat
 (Radomír NÁDVORNÍK)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tq535j// | Informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)