Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

aktivace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Vliv intervencí pomáhajících pracovníků na sociální fungování mladistvých delikventů
 (Kristýna Horáčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whkni/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální fungování žen - migrantek
 (Romana Linhartová)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/ki28j/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální fungování matek s nezaopatřeným dítětem po úmrtí otce dítěte
 (Kateřina Schwabová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6154/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Životní situace mladistvé matky a jejího dítěte se zaměřením na vybrané aspekty ovlivňující její sociální fungování
 (Jana Červená)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bh8rq/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Dopady předčasného porodu na sociální fungování rodiny: příprava výzkumu
 (Barbora Lachmanová)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13813/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální fungování netholiků
 (Pavlína BEČVÁŘOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mw1zds// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Vliv sociální reformy na životní situaci tělesně znevýhodněných osob v Jihomoravském kraji
 (Tomáš Palán)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dsujj/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Česká norma dávání spropitného
 (Marek Benátský)

2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pnp7y/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

Současná jazyková norma v mluveném mediálním textu
 (Claudia Kotolanová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uycfc/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Mravnost jako pojem, hodnota a norma v meziválečném Československu
 (Daniela Hynková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kjb3n/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)