Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

segment 50+

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
ANALÝZA KVALITY ŽIVOTA LIDI VE VĚKU 50+ V ČESKÉ REPUBLICE
 (Anna Tarunova)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74286 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Theses on a related topic

Online marketing zaměřený na věkovou skupinu 50+.
 (Miroslav Solařík)

2020, Diplomová práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//4nzlsx// | Ekonomika a management / Ekonomika a management malých a středních podniků | Theses on a related topic

Další profesní vzdělávání osob nad 50 let pohledem personalistů
 (Marta Michaličková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qy5rab// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Odhad spotřebního chování v oblasti služeb cestovního ruchu u osob ve věku 50-65 let
 (Zuzana BOUDOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vmtzcj// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující postavení osob nad 50 let věku na trhu práce
 (Marie OCÁSKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0sys4u// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Problematika pedagogicko psychologických aspektů vzdělávání osob ve věku 50+
 (Helena HALABICOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z42l7e// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Psychosocial needs and quality of life of healthy siblings of pediatric oncology patients
 (Šárka Kárová)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rljwe/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

The consequences of activities supported by the active ageing approach for quality of life
 (Martin Lakomý)

2019, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cz5vj/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Measuring the quality of life of a selected group of managers
 (Denisa Bartošová)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//retbym// | Podnikání a management / | Theses on a related topic

Kvalita života a životní styl obyvatel města Olomouce (Případová studie Slavonín, Nemilany)
 (Lukáš VALA)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//21bp1a// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)