Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

klasifikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Investigating crop management factor (C) and potential soil erosion in large agricultural landscape: spatiotemporal analysis through remote sensing and land use data
 (Dawit Ashenafi AYALEW)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9ohoxj// | Ecology and Environmental Protection / Ecology | Theses on a related topic

Bonitace a klasifikace půd ve vojenském újezdu Boletice
 (Veronika Fojtková)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pyuah8// | Zemědělská specializace / Rozvoj venkova | Theses on a related topic

Klasifikace a bonitace půdy na lokalitě Boskovice
 (Andrea Martínková)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1os8t9// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Theses on a related topic

Využití radarových dat ze Sentinelu 1 pro klasifikaci LandCover
 (Lukáš Dudek)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130148 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Theses on a related topic