Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

model deformaci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Digitální model terénu svahové deformace Girová pomocí metod UAV a SfM
 (Eva MARTYNKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wfg2h9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Numerický model odezvy stromu během tahové zkoušky
 (Barbora Vojáčková)

2015, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//j6jqeg// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Model přirozeného deformačního odporu slitiny CuFe2 za tepla
 (Michal Sauer)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136513 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Monitoring vývoje říčního koryta ve vybrané svahové deformaci
 (Hana BRODSKÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lv0czz// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Deformace polygonální sítě ve VR
 (Jan Ševčík)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vk0cf/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Optimization of the support frame for clay model cars.
 (Jayaprakash Lakshmanasamy)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//zpvacq// | Mechanical Engineering / Machines and Equipment Design | Theses on a related topic

Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
 (Martin Šotner)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fdyeas// | Dřevařství / | Theses on a related topic

Virtuální model pánevního dna - simulace prolapsu vnitřních orgánů
 (Ilya GOLOVANOV)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d42ksv// | Počítačové modelování v technice / Počítačové modelování | Theses on a related topic

Zahrnutí vlivu deformace obrobku do teplotně mechanického modelu frézovacího centra
 (Michal Straka)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//z6a4hd// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Theses on a related topic

Návrh rámové konstrukce modelu jeřábu
 (Vojtěch Žižka)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114854 | Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)