Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

radarova interferometrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití radarové interferometrie pro geologické účely
 (Matúš Hrnčiar)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/enc3a/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Využití radarové interferometrie k vyhodnocení změn terénu po povodních v roce 1997
 (Andrea Tkáčiková)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82316 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Využití satelitních radarových dat pro detekci vertikálních pohybů terénu
 (Marian Švik)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4m58/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Zaměření skutečného stavu liniové stavby v oblasti Životice.
 (Radek Suchánek)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74707 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Využití dat ze Sentinelu-1 pro tvorbu digitálního modelu terénu
 (Peter Golej)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141557 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Theses on a related topic