Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

software snap

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zhodnocení volně dostupných softwarů pro zpracování radarových dat
 (Tomáš Janeček)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tprj7/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Využití satelitních radarových dat pro detekci vertikálních pohybů terénu
 (Marian Švik)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4m58/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Využití radarových dat ze Sentinelu 1 pro klasifikaci LandCover
 (Lukáš Dudek)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130148 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Theses on a related topic