Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

serious

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Tvorba her na konceptu serious games a jejich využití ve vzdělávání
 (Martin ČERVENÝ)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dlfrlx// | Učitelství pro základní školy / INF-Te | Theses on a related topic

Tvorba her na konceptu serious games a jejich využití ve vzdělávání
 (Martin ČERVENÝ)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dlfrlx// | Učitelství pro základní školy / INF-Te | Theses on a related topic

Využití didaktických her v hodinách českého jazyka pro žáky sluchově postižené integrované na základních školách Usage of didactics games in the lesson of the Czech language for pupils with hard of hearing who are integrated at the basic schools
 (Sylva PŘIKRYLOVÁ MARCEKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//svr7fc// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Games in English Lessons in Lower-secondary Schools
 (Renata Slowiková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jam34/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Tvorba her na konceptu serious games a jejich využití ve vzdělávání
 (Martin ČERVENÝ)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dlfrlx// | Učitelství pro základní školy / INF-Te | Theses on a related topic

Didactic Potential of Board Games in Teaching English at Primary Schools
 (Simona Kopecká)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkj1q/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Storytelling and Drama Games in ESL Classroom of Very Young Learners
 (Lea Hanáková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wyl3z/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Grammar Games and Practice Activities at Secondary School Level
 (Kateřina Váchová)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/a7v8a/ | Filologie / Angličtina pro školskou praxi | Theses on a related topic

Hororové hry a agrese vyvolaná strachem: výzkum chování zaměřený na korelaci mezi ponořením do explicitních her a tolerancí k násilnému chování v reálném životě
 (Anastasia Zvereva)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixycb/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic