Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rakovina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

PredictSNP onco: server pro automatickou analýzu mutací přispívajících k rozvoji rakoviny
 (Adam Dobiáš)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e5awu/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Exploring Protein-Carbohydrate Interactions Using Tools of Molecular Modeling
 (Sushil Kumar Mishra)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f6o1d/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Design of new bioactive molecules using deep generators and molecular docking
 (Michal Punčochář)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//xxyg5g// | Chemická informatika a bioinformatika / | Theses on a related topic

Structure-functional analysis and molecular modeling of interactions of bacterial lectins and saccharides
 (Jan Adam)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/axdue/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Molekulové modelování UDP-glukuronosyltransferáz
 (Štěpán HELMER)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mdvc4i// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Molecular interventions of peptides and small molecules: A structural study
 (Sreenivas Reddy Bathula)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fvojz/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Molekulové modelování aktivity halogenalkandehalogenáz s cyklodienovými insekticidy
 (David Bednář)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aoyqz/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Telomery a telomeráza v onkologii
 (Jan Maláska)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/db98q/ | Všeobecné lékařství / Onkologie | Theses on a related topic