Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

databáze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Učební pomůcka pro Microsoft SQL Server 2014
 (Jakub Kolář)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0cdh74// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Optimalizace prostorových dotazů v MS SQL Server
 (Adam Schreier)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115710 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Theses on a related topic

Optimalizace výkonnosti a ladění SQL dotazů v prostředí MS SQL serveru
 (Libor FIKÁČEK)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//i4pckt// | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Porovnání výkonu a metodik optimalizace databázových strojů MS SQL Server a Oracle
 (Vladimír MUŽNÝ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9rics7// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Využití potenciálu BI sémantického modelu v MS SQL Server 2012
 (Jindřich Zelený)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wnpvpt// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Návrh a implementace Data Mining modelu v technologii MS SQL Server
 (Lukáš Peroutka)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39392 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Možnosti analytických nástrojů v prostředí MS SQL Serveru
 (Markéta Mazáčová)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pi5ndl// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Teorie a praxe GDPR v prostředí MS SQL Serveru
 (Adam Aul)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//msslof// | Ekonomika a management / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Business Intelligence v MS SQL 2016 z pohledu začínajícího vývojáře
 (Margarita Tsakunova)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76923 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Knihovna funkcí pro implementaci řízení přístupu k datům na úrovni řádků v MS SQL Serveru 2005/2008
 (Ondřej BOUDA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wwmxdg// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)