Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

umělec

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Postavení a role žen v raně křesťanských obcích: veřejný a soukromý prostor
 (Radka Svačinková)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zxf10/ | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic

Představitelé venkovských elit na jihu Čech v 18. a 19. století. Společenská role křestních kmotrů a svědků svatebních obřadů.
 (Lucie PFLEGEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g7hxa1// | Historické vědy / Kulturní historie | Theses on a related topic

Společenská role stravování a výživa u seniorů v dlouhodobé péči
 (Linda KOTALOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//whfqdk// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Proměna role umělce ve společnosti v průběhu pěti set let
 (Markéta Petrášová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmzkz/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Rodina ako formotvorné prostredie. Umelec v roli rodiča.
 (Patrícia GRUNDZOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ivtrgz// | Výtvarná umění / Tvůrčí fotografie | Theses on a related topic

Mgr. Jozef Rigo - Nepočujúci umelec a pedagóg
 (Tomáš Máňa)

2008, Bakalářská práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//2cgan0// | Výchovná dramatika pro neslyšící / | Theses on a related topic

Umělec jako respondent na internetové síti a jeho sebeprezentace online
 (Jindřiška Malafová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i6dau/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Kulturní produkce na Instagramu: běžný uživatel vs. umělec
 (Natálie Bilová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nl41m/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

A. Schopenhauer, T. Mann: umělec, tvorba, estetika
 (Natália Kyjacová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzgbh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Brněnský umělec Miloš Slezák. Grafika, akvarely, drobná plastika.
 (Johana Kováříková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a59d7/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)