Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sex determination

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Evolution of the sex determination pathway in the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella
 (Sander VISSER)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//itw9g5// | Molecular and Cell Biology / Molecular and Cell Biology and Genetics | Theses on a related topic

Dynamic karyotype evolution and unique sex determination systems in Leptidea wood white butterflies
 (Anna VOLENÍKOVÁ)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qoe9w5// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Reconstruction of the evolution of multiple sex chromosomes in \kur{Leptidea} wood white butterflies
 (Kristýna POSPÍŠILOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sl2g6n// | Biologie / Experimentální biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika | Theses on a related topic

Genetické určení pohlaví u nedospělců s pohlavně rozlišitelnou hrobovou výbavou
 (Zuzana Walek)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rrbz7/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Určení pohlaví na lebce člověka s využitím trojrozměrných virtuálních modelů
 (Ivana Fialová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ialsj/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Mezipohlavní rozdíly v křížokyčelním kloubu
 (Jana Hajdová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vandx/ | Antropologie / | Theses on a related topic