Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

žák

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Sexuální výchova v předškolním vzdělávání v Evropě
 (Zdislava Müllnerová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/exbh3/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Lidská sexualita a sexuální výchova na základní škole
 (Lukáš Vávra)

2012, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b2unu/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Sexuální výchova dětí v předškolním věku
 (Natálie JASNÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//d3zv8d// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Právnické osoby – porovnání úpravy původní dle SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.), dle ObchZ (zák. č. 513/1991 Sb.) a nové dle NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.)
 (Michal Šinták)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/zc1jl/ | Právní specializace / Právo v podnikání I | Theses on a related topic

Právnické osoby – pojmové znaky dle NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) a dle ZOK (zák. č. 90/2012 Sb.)
 (Petr Martan)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/d4k7w/ | Právní specializace / Právní aspekty podnikání | Theses on a related topic

Občanské právo jako všeobecné soukromé právo – systém občanského práva, systematika občanského zákoníku, komparace SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.) a NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.)
 (Kateřina Bubicová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mogcv/ | Právní specializace / Soudní a notářská administrativní činnost | Theses on a related topic

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami jako problémový žák na 1. stupni ZŠ
 (Věra Linhartová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdka1/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)