Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dítě

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Postoj pomáhajících pracovníků k lidem, kteří prožili sexuální násilí s důrazem na eliminaci rozvoje posttraumatické stresové poruchy
 (Monika Zezulová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lpewq/ | Mediální a komunikační studia / Sociální práce | Theses on a related topic

Socializace dítěte v kontextu zkušenosti sexuálního zneužívání v rodině
 (Michaela Jirušová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bx541/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sekundární viktimizace sexuálně zneužívaných dětí
 (Iveta BÖGIOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//olip7s// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Syndrom CAN a druhotná viktimizace oběti ze strany médií: Kauza Kuřim
 (Lenka VALIŠOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uyy9sp// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Obět sexuálního zneužívání. Psychologické, sociální a právní aspekty.
 (Martina Žaludová)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/roqg2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Socializace dítěte v kontextu zkušenosti sexuálního zneužívání v rodině
 (Michaela Jirušová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bx541/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Socializace dítěte v kontextu zkušenosti sexuálního zneužívání v rodině
 (Michaela Jirušová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bx541/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Možnosti podpory a intervence v edukaci dětí s ADHD z pohledu institucionální a rodinné dimenze
 (Martin Doležal)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mvt87/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Životní situace rodinných pečujících a intervence sociální práce
 (Olga Hubíková)

2019, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kd2pc/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Popáleninové trauma u dětí pohledem rodičů a ošetřujícího personálu
 (Nikola KUBÁNKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//w0n51a// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v pediatrii | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)