Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

chromatografie, superkritická, fluidní

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Superkritická fluidní chromatografie a hmotnostní spektrometrie v analýze nových syntetických drog
 (Veronika ŽIHLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//61v9uo// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Stanovení benzodiazepinů s pomocí superkritické fluidní chromatografie pro toxikologické účely
 (Marie MAŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6qdj0j// | Chemie / Bioorganická chemie | Theses on a related topic

Analýza biologicky aktivních složek v rostlinném materiálu plynovou chromatografií
 (Jana NÁDVORNÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s0ph2o// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Analýza lipidů pomocí hmotnostní spektrometrie s laserovou ionizací za účasti oxidu kovu
 (Monika Koktavá)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lfo4d/ | Chemie / | Theses on a related topic

Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI
 (Adam Pruška)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xdswh/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Charakterizace lipidů v biologických vzorcích s využitím kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
 (Magdaléna Ovčačíková)

2016, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ow7ke0// | Analytická chemie / | Theses on a related topic

SFC/MS lipidomická analýza biologických vzorků
 (Tereza Jiránková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6352 | Chemie / Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin | Theses on a related topic

Lipidomická analýza rostlinných a živočišných tkání technikou HPLC/MS
 (Eva Cífková)

2013, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3wwa3f// | Analytická chemie / | Theses on a related topic