Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

společnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Windows Server jako souborový server a jeho pokročilé funkce pro aplikační data
 (Josef Janda)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10946 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Real-time augmented reality application
 (Michal Babáček)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yu1vs/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Řízené nasazování JavaEE aplikací na aplikační server
 (Dominik Čech)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108889 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Monitoring stavu běžících aplikací aplikačního serveru Oracle Weblogic Server
 (Dušan LOVECKÝ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nqn3og// | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Správa SSL certifikátů v aplikačním serveru WildFly
 (Filip Bogyai)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cmxkj/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Návrh a realizace GSM datového komunikátoru pro IQRF sítě s ohledem na spotřebu elektrické energie
 (Jonáš Stýskala)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136165 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Bezpečnost a komunikace v síti obsahující Windows 10 a Windows Server 2012R2
 (Ladislav Nový)

2018, Bakalářská práce, Unicorn College s.r.o.

http://theses.cz/id//h6c2lo// | Systémové inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

Realizace a správa lokálních počítačových sítí s využitím Windows Server 2008
 (Zdeněk KYBL)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fhpun9// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Přechod stávající sítě z platformy Novell Netware 5.0 na platformu Windows Server 2008 v OA Šumperk
 (Lubomír Gebauer)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3ide6l// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Služby systému Windows Server 2012 a jejich konfigurace ve vybrané firmě
 (Ondřej Pipek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9652 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)