Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

reklama

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Dítě předškolního věku v bilingvní rodině
 (Marcela Gardea)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czwjf/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Vliv volnočasové organizace na dítě předškolního věku v environmentální oblasti Dítě a svět
 (Anna KOTLÁROVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8cua8e// | Specializace v pedagogice / Pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Vnímání reklamy dětmi předškolního věku
 (Marcela Kučerková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ek4zxd// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Reklama a média a jejich vliv na člověka
 (Anastasija Sirůčková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/7963/vsh_m/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Media a reklama ve sportu
 (Tomáš Nagy)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/siec1/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Podprahová reklama v médiích
 (Tereza Vaňurová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/7632/vsh_m/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Reklama v médiích jako atribut formování spotřebních zájmů a preferencí současné generace seniorů
 (Zoriana Ostrovska)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xa5e3/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Media as an enterprise
 (Fikrat Gulahmadov)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/v8osh/ | Ekonomika a management / Marketing Communication | Theses on a related topic

Reklama v mediích jako důležitý marketingový nástroj a způsob jejího plánování s ohledem na mediální výzkum
 (Iva Větrovská)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management organizací | Theses on a related topic