Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

výuka anglického jazyka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Vybrané otázky vztahující se k povinnosti výplaty podílu na zisku v akciové společnosti
 (Vít Jančík)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0uky/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Relatable Group Writing in Teaching Writing to Young Learners and Its Influence on Their Approach to Writing
 (Žaneta Voldánová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ggtv4/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy | Theses on a related topic

Individuální přístup ke vzdělávání jedinců s různými druhy postižení na druhém stupni základní školy
 (Petra Hejnová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//xf2283// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Připravenost žáků s SPU při přechodu z prvního stupně základní školy na druhý stupeň
 (Petra Burešová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rdt5m/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Analýza podmínek edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu na druhý stupeň základní školy
 (Zuzana Pištorová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bgyky/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Přechod integrovaného žáka se zrakovým postižením z prvního na druhý stupeň základní školy
 (Anna Ferdinandová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/swtbj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Algoritmizace učiva o slovních druzích pro druhý stupeň základní školy
 (Romana Wágnerová)

2018, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ygevw5// | Učitelství pro střední školy / český jazyk - dějepis | Theses on a related topic

Přítomnost idiomů v učebnicích angličtiny pro druhý stupeň základních škol a dospělé začátečníky: analýza učebnic
 (Zuzana Kučerová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yo0ku/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Úspěšnost při přechodu žáka z prvního stupně Montessori základní školy na druhý stupeň běžné základní školy
 (Ivana Trnkova)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//wov48o// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (u) | Theses on a related topic

Hodnocení aplikací na mobilní zařízení zaměřující se na samostatné studium slovní zásoby v anglickém jazyce
 (Petra DUPALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0l9ga2// | Učitelství pro střední školy / AJ-NJ | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)