Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Zájmeno

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zájmena jako slovní druh v bulharštině a češtině
 (Tereza Strouhalová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u1uqz/ | Filologie / Bulharský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Zájmena jako slovní druh v bulharštině a češtině
 (Tereza Strouhalová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u1uqz/ | Filologie / Bulharský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Funkce ukazovacích zájmen v srbštině ve srovnání s češtinou
 (Tereza Kopečná)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohd9m/ | Filologie / Balkanistika | Theses on a related topic