Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

slovní druhy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Klasifikace slovních druhů v současné spisovné češtině; algoritmus poznávání slovních druhů na 1. st. ZŠ a speciálních škol
 (Šárka Matasová)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//7t6bxs// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (u) | Theses on a related topic

Využití citoslovcí jako slovního druhu ve výuce ruštině
 (Libuše Dufková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/js0ai/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Automatická klasifikace dokumentů s podobným obsahem
 (Michal HRALA)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7satjf// | Inženýrská informatika / Inteligentní počítačové systémy | Theses on a related topic

Tvarosloví a slovní druhy v českých gramatikách francouzštiny
 (Jitka PEROUTKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dmxas6// | Učitelství pro základní školy / ČJ-FJ/ZŠ | Theses on a related topic

Tvarosloví a slovní druhy v českých gramatikách francouzštiny
 (Jitka PEROUTKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dmxas6// | Učitelství pro základní školy / ČJ-FJ/ZŠ | Theses on a related topic