Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

japonské slovní druhy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Hranice mezi slovními druhy v japonštině
 (Ondřej Wieczorek)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//fcbewk// | Filologie / Česká filologie - Japonská filologie | Theses on a related topic

Tvarosloví a slovní druhy v českých gramatikách francouzštiny
 (Jitka PEROUTKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dmxas6// | Učitelství pro základní školy / ČJ-FJ/ZŠ | Theses on a related topic

Hranice mezi slovními druhy v japonštině
 (Ondřej Wieczorek)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//fcbewk// | Filologie / Česká filologie - Japonská filologie | Theses on a related topic

Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové
 (Jitka Bruncová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ulrbq/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Postnominální druhová adjektiva v češtině
 (Iveta Šafratová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sv5zt/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Adjektiva měnící význam v závislosti na postavení
 (Matěj ŘEHOŘ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2vbsja// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Verba dicendi jako metapragmatický komentář
 (Aneta PREISLEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x0t3nm// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

Verb "da" in Mandarin Chinese – Different Meanings of the Verb Depending on Noun that Follows
 (Lucie Jakešová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vu2rj/ | Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny | Theses on a related topic

Verb Beyond Transition (Various FSP Aspects of the English Verb in comparison with the Czech Verb)
 (Ivana ŘEZNÍČKOVÁ)

2011, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8g5a0j// | Filologie / Anglický jazyk | Theses on a related topic

Non-finite Verb Phrases as Verb Complements
 (Yvonne Krajčová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vkp770// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)