Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

adjektiva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Postnominální druhová adjektiva v češtině
 (Iveta Šafratová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sv5zt/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

L-ová adjektiva typu zmrzlý
 (Anna Frnochová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nx6ma/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Přivlastňovací adjektiva a genitiv přivlastňovací v ruštině a češtině
 (Kateřina Miličková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fnv35/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Relační adjektiva v kontrastivní perspektivě.
 (Lucie BROMOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xir8kq// | Filologie / Překladatelství anglického jazyka - Překladatelství španělského jazyka | Theses on a related topic

Postavení adjektiva ve jmenném syntagmatu v současné francouzštině
 (Hana JIRMÁSKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lud0rn// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Složená adjektiva v době barokní a jejich vývoj v době národního obrození
 (Veronika NOVÁKOVÁ)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fu97sq// | Filologie / Český jazyk | Theses on a related topic

Adjektiva měnící význam v závislosti na postavení
 (Matěj ŘEHOŘ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2vbsja// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Česká přivlastňovací adjektiva a jejich protějšky v ruštině
 (Michal Ševčík)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w71og/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Postavení adjektiva v publicistických textech.
 (Markéta MAZANCOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//68vv7x// | Filologie / Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Slovesná adjektiva v barokních textech
 (Zuzana KALINOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//losddi// | Filologie / Bohemistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)