Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

snap!

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Výuka programování v prostředí Scratch a Snap!
 (Jan STUDENÝ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3wi4bb// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Optimalizace rychlého imunoblotingu proteinů na přístroji SNAP i.d. pro rostlinné vzorky
 (Jolana GEORGIADISOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rj64bt// | Biochemie / | Theses on a related topic

Využití satelitních radarových dat pro detekci vertikálních pohybů terénu
 (Marian Švik)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4m58/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

New Evaluation Methods of Digital Assets for Modern Investors
 (Arsen Astezhev)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ggjlu/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Zhodnocení volně dostupných softwarů pro zpracování radarových dat
 (Tomáš Janeček)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tprj7/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Studium vztahu polymorfizmů vybraných kandidátních genů ke schizofrenii
 (Zuzana Tisoňová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qrtde/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Racionalizace výroby klecí valivých ložisek
 (Lubomír Diviš)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81308 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Úloha polymorfismů v regulačních oblastech genů v patogenezi schizofrenie
 (Jiří Plesník)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ktb8l/ | Biochemie / | Theses on a related topic