Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

snap-25

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Studium vztahu polymorfizmů vybraných kandidátních genů ke schizofrenii
 (Zuzana Tisoňová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qrtde/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Úloha polymorfismů v regulačních oblastech genů v patogenezi schizofrenie
 (Jiří Plesník)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ktb8l/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Molekulární příčiny schizofrenie: asociační studie
 (Lýdia Vargová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1efe/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic