Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Erasmus+

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Škola jako totální instituce pohledem politické antropologie
 (Barbora Kubová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ax3uj/ | Mediální a komunikační studia / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Podmíněný kapitál na finančních trzích
 (Ondřej Lasák)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ro165/ | Finance / | Theses on a related topic

Dopad mezinárodního kapitálu na vybrané finanční a ekonomické ukazetele firem
 (Šárka Pindorová)

2020, Disertační práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/vm3ut/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Finanční struktura, cena kapitálu a CF v řízení výkonnosti podniku
 (Karel Kabelka)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bs3wn/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Odhad hodnoty firmy s orientáciou na pracovný kapitál
 (Samuel Vojtek)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31309 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Lidský kapitál; finanční výnosnost terciárního vzdělávání
 (Jaroslava Poláková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/10947 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Sociální práce z hlediska vztahové vazby u seniorů
 (Anna KRIEGLEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2xthw4// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic