Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

socioeconomic status

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
THE IMPACT OF SUBJECTIVELY PERCEIVED SOCIOECONOMIC STATUS ON LIFESTYLE BEHAVIOUR AND PHYSICAL ACTIVITIES AMONG YOUTH
 (Eugen OREČ)

2022, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u5dj7j// | Tělesná výchova a sport / Physical Activity and Active Living | Theses on a related topic

The Impact of Socioeconomic Status and Social Exclusion in Higher Education
 (Samuel Ryckenberg)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73440 | Kvantitativní metody v ekonomice / Quantitative Economic Analysis | Theses on a related topic

Sociální kapitál a jeho vliv na socioekonomický status jedince
 (Daniela Zemanová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/l7egy/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Školní motivace a socioekonomický status u žáků českých základních škol
 (Irena MOLOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aw1pmg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Students in Canada and the Czech Republic - socioeconomic factors and their impact
 (Sean Hellingman)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73810 | Kvantitativní metody v ekonomice / Quantitative Economic Analysis | Theses on a related topic

Socioekonomický status a variabilita srdeční frekvence u dospělých jedinců z Moravskoslezského kraje
 (Lucie KISSOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//j5dugv// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Předpoklad první vzdělanostní tranzice: socioekonomický status rodičů nebo kulturní kapitál?
 (Pavla Kozáková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilm9i/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Socioekonomický status rodičů dětí hospitalizovaných na dětském oddělení z důvodu úrazu
 (Jana MIKEŠOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//58je6g// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Socioekonomický status a jeho vliv na průběh těhotenství
 (Tomáš ZIKMUNDA)

2007, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bs8ibo// | Rehabilitace / Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby | Theses on a related topic

Působení socioekonomického statusu rodiny na trávení volného času dospívajícího jedince
 (Kristýna Bublíková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ggp40/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)