Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální percepce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Percepce pozitiv a bariér v přístupech pracovníků k uživatelům drog v kontaktních centrech
 (Naděžda Paštrnáková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zy9bb/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Percepce pozitiv a bariér v přístupech pracovníků k uživatelům drog v kontaktních centrech
 (Naděžda Paštrnáková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zy9bb/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vývoj sociální percepce lidí s handicapem u pracovníků centra sociálních služeb
 (Blanka NOVOTNÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3ywjmp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální práce s drogově závislými v percepci pracovníků K-centrum Jihlava
 (Pavlína Dočekalová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//cn65a1// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Stres v percepci pečovatelek Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v terénní péči
 (Lucie Horáková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//3gyfd7// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Percepce resilience se zaměřením na naučený optimismus a flow u pracovníků krizových center pro děti
 (Dana Kupčíková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dn6q3/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Kontaktní centrum Frýdek Místek jako služba pro uživatele nealkoholových drog
 (Lukáš JAVOREK)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sn31pr// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Rizikové chování a informovanost injekčních uživatelů drog, klientů kontaktního centra SANANIM
 (Tereza Mašitová)

2012, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/horua/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Percepce pozitiv a bariér v přístupech pracovníků k uživatelům drog v kontaktních centrech
 (Naděžda Paštrnáková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zy9bb/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Míra vyšetření uživatelů drog
 (Marie VÁVROVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rhyktm// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)