Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální pracovník

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Konstrukce účasti sociálních pracovníků na utváření identity oboru sociální práce v moderních a postmoderních podmínkách
 (Pavlína Linková)

2019, Rigorózní práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pmtk9/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Mezigenerační solidarita - co znamená pro studující obor Sociální práce?
 (Nikol TICHÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cpbif9// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Studijní obor Sociální pedagogika a jeho pojetí v rámci České republiky (analýza a komparace pojetí oborů na vybraných univerzitách)
 (Marie Kučeříková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3bc5/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Sociální práce aneb nedoceněný obor (soubor publicistických rozhovorů pro Brněnský deník Rovnost)
 (Petra Bartáková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/heyo7/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Vzdělávání v oboru sociální práce versus praxe sociální práce
 (Veronika RASZKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5p41nk// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce očima zaměstnanců nepracujících v oboru sociální práce v Ústeckém kraji
 (Petra ŠTĚDROŇOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8agf9p// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Postoj sociálních pracovníků pracujících s mládeží ve vyloučených lokalitách k vysokoškolskému vzdělání v oboru sociální práce
 (Alena Vyhnalová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ggsyw/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Prestiž oboru sociální práce očima zainteresované veřejnosti a sociálních pracovníků
 (Eva Kudlová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/chl1z/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Identifikace zdrojů podpory a zdrojů bariér absolventy oboru sociální práce při jejich přechodu do prostředí praxe
 (Aneta Gerlová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z9hmb/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Genderové stereotypy v sociální práci z pohledu studentů oboru sociální práce na FSE UJEP
 (Radka HAVELDOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//18c5cx// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)