Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mentální postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)
Parents’ Home Involvement for Children’s School Achievement: Case of Shan Parents, Socialization and Cultural Capital influence Children’s education in Chiang mai, Thailand
 (Amphika Ananta)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/di3vi/ | Sociologie / Sociologie (angl.) | Theses on a related topic

Sociální služby pro rodiny s dětmi s postižením
 (Iveta Morysová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ib0hd/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Osobní asistence v rodině s dítětem s postižením - hranice vztahu z pohledu osobního asistenta
 (Lenka Horkelová Novotná)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13831/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Spolupráce rodičů předškolních dětí s vývojovou dysfázií s logopedem
 (Lucie Škárková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l43rq/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikace rodičů s dětmi s narušenou komunikační schopností - koktavostí
 (Adéla Rezková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/am2rm/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Struktura uživatelů Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni PONTIS Šumperk o.p.s., se zaměřením na uživatele s opakovanými pobyty
 (Šárka VAŠÍČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1tg7xl// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Analýza procesu vyrovnávání se rodičů s narozením dítěte s mentálním postižením
 (Soňa Svobodová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uqel9/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Přístupy lékařů k rodinám s dětmi s postižením v raném období
 (Anna Svobodová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dmqn6/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Nabídka a dostupnost sociálních služeb zaměřených na pomoc rodinám pečujících o dítě s mentálním postižením
 (Kristýna Kotasová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clcso/ | Humanitní studia / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)