Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

individuální plánování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Individuální plánování u mentálně postižených uživatelů sociální služby podpora samostatného bydlení
 (Michaela Vláčilová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zyrdyr// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Podpora osob s mentálním postižením v samostatném bydlení
 (Tomáš JALŮVKA)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gzh10b// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Poskytování sociální služby podpora samostatného bydlení lidem se zdravotním postižením v praxi
 (Zdeněk GLOZ)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//59qjrn// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Podpora samostatného bydlení, Nová forma péče o lidi s mentálním postižením
 (Jan DVOŘÁK)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n7ec44// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Podpora samostatného bydlení u osob s mentální retardací v ČR
 (Lucie Staňková)

2014, Rigorózní práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//mtoxks// | Ostatní programy / Speciální pedagogika PhDr | Theses on a related topic

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení
 (Jana KRUNTORÁDOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pvwjmp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Podpora klientů s mentálním postižením v samostatném bydlení.
 (Petra MOLATOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//io5ppp// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Samostatné bydlení osob s mentálním postižením a příspěvek na péči jako podpora samostatnosti
 (Libuše HÝBLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vupxog// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Samostatné vaření dospělých osob s mentálním postižením jako podpora při přechodu do chráněného bydlení
 (Magda Betlachová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m35gl/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Individuální plánování u osob s mentální retardací v pobytovém zařízení
 (Aneta Kolářová)

2017, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/kydv9/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)