Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sociální služby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Výkon mediace v kontextu zákona o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 (Martin SNÁŠEL)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nllnqk// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Důsledky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v péči o klienty centra ARPIDA, o.s.
 (Jaromír NOVÁK)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l4opfy// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Zákon o sociálních službách a jeho dopad na pečovatelské služby Pardubického kraje
 (Monika Krejčíková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB507 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Sociální šetření pro účely zákona o sociálních službách
 (Věra Břízová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB223 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Osoby se zdravotním postižením ve světle práva (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)
 (Alžběta Jehlíková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/h6beo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Změny v zákoně o sociálních službách z pohledu vybraných sociálních služeb
 (Petra NOVÁKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//frvcqc// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Survey for community planning of social services in the administrative district of the municipality with extended competence Olomouc
 (Michal Pytlíček)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rk863v// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Education of Workers in Social Services-Comparative analysis of day care centres in Finland and Czech republic
 (Veronika GIMECKÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9xy3mu// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Změny ve způsobu poskytování pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením
 (Marcela Bokůvková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jnvft/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)