Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Bezpečnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Identification and Authentication in the Context of Personal Data Protection
 (Viktor Vráblik)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vkoyb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Mobilní aplikace pro finanční správu
 (Tomáš Pekárek)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bb69g/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Mobilní aplikace pro inventarizaci majetku
 (Josef Zapletal)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m7q7w/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Mobilní aplikace se zaměřením na analýzu dat
 (Štěpán Kalenský)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76932 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Mobilní aplikace pro hledání veřejných toalet za využití otevřených dat
 (Lukáš Prchal)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80092 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Mobilní aplikace Mobile CIMED pro sbírání medicínských dat ze sensorů
 (Alina Ospanova)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//xu378w// | Biomedicínská informatika / | Theses on a related topic

Mobilní multiplatformní aplikace k regulátoru tepelného čerpadla
 (Kateřina Lebedová)

2019, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//5iuuku// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Mobilní aplikace pro sběr medicínských dat
 (David BOHMANN)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//83g7h9// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Mobilní aplikace pro podporu správy budov
 (Rostislav Hořava)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5txk/ | Geografická kartografie a geoinformatika / | Theses on a related topic

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnanců
 (Denisa Táchová)

2018, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oe1p4c// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)