Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Interaktivní, zvuková, instalace, a, performance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Interaktivní zvuková tvorba Golana Levina
 (Jiří Ulbrich)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbd97/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Interaktivní zvuková tvorba Golana Levina
 (Jiří Ulbrich)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbd97/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

MÉDIA A EXPERIMENT Výzkum a tvorba na téma uplatnění nových prostředků a technologií v umělecké oblasti. Název - Symfonie
 (Václav MARIAN)

2016, Diplomová práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9h5bp7// | Výtvarná umění / Intermediální tvorba, specializace Intermédia | Theses on a related topic

Zvuková instalace
 (Vlas PRESNETSOV)

2019, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//z3pgsy// | Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba - ateliér Time-Based Media | Theses on a related topic

Realizace a zvuková koncepce audiovizuální instalace Golem Cube
 (Martin Kuhn)

2015, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8732 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Zvuková tvorba | Theses on a related topic

Zvuková instalace " Brány jako průsečík intermediálních východisek "
 (Jakub Rataj)

2013, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9434 | Hudební umění / Skladba | Theses on a related topic

Jiří Suchánek – AV instalace ve veřejném prostoru
 (Petra Linhartová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pdiyi/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic