Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Postupy vysokoškolských studentů při učení se ze studijních zdrojů při přípravě na výuku
 (Michaela MILEROVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//g6jxbg// | Učitelství pro střední školy / Pedagogika pro SŠ - Psychologie pro SŠ | Theses on a related topic

Metodické postupy vybraných klavírních pedagogů při výuce klavírního díla Wolfganga Amadea Mozarta
 (Klára HAŠPICOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s6nadq// | Specializace v pedagogice / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Postup při výuce kalkulací a vnitropodnikového účetnictví na střední škole
 (Karolína Klusáčková)

2016, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lczq7q// | Studium v oblasti pedagogických věd / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Modifikace metodického postupu při výuce sjezdového lyžování začátečníků s vybraným zdravotním postižením
 (Martin DOSTÁL)

2017, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lln35r// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Theses on a related topic

Speciálně pedagogické postupy ve výtvarné výchově při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra ve 3. ročníku základní školy
 (Kamila WEDLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mlayi5// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Výuková aplikace demonstrující nejnovější postupy při tvorbě klient-server aplikací
 (Viktor Schwarz)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pmdszk// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Metodický postup při elementární výuce klavírní hry. Vlastní návrh klavírní školy
 (Miloslava Feyglová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//o7vaky// | Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro střední školy - hra na nástroj (klavír) | Theses on a related topic

Znalosti žáků 5. ročníků primární školy o svém regionu - komparace Vsetín (ČR) a La Coruňa (Španělsko)
 (Magdaléna ČÍŽOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v5c4qh// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Rozvoj povědomí dětí vybrané mateřské školy o jejich regionu
 (Barbora Černobilová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jbpyah// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Zpracování poznatků o regionu ve vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět" v primární škole při tvorbě ŠVP ZV\nl{}
 (Lukáš FRIEBEL)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cc5rl5// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)