Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

frankisticky rezim

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu
 (Markéta KAŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l3d4jt// | Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia | Theses on a related topic

Vývoj španělského stranického systému po pádu frankistického režimu
 (Lucie NOVÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vh81tt// | Politologie / | Theses on a related topic

Hospodářský vývoj Španělska po pádu frankistického režimu
 (Markéta BENEŠOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//an1gg1// | Filologie / Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Druhořadost voleb do parlamentů Baskicka, Galicie a Katalánska
 (Daniel Polách)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b0zbp/ | Politologie / | Theses on a related topic