Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Měření

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Metoda měření výkonu a točivého momentu zážehového motoru s využitím induktivního snímače otáček
 (Jan Dvořák)

2009, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tfs59z// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Metoda měření výkonu a točivého momentu zážehového motoru s využitím induktivního snímače otáček
 (Jan Dvořák)

2009, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tfs59z// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Návrh zkušebního stavu pro měření momentu tření kolových ložisek osobního automobilu
 (Josef Oleksik)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81076 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Metody určování výkonu a momentu vzduchové turbíny
 (Vojtěch KOŽELUH)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//91e3gr// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Chyba převodu evolventního ozubení, její měření a její vztah k hluku a vibracím převodovek
 (Miroslav Trochta)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139035 | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Theses on a related topic

Výkon vazby a Výkon trestu odnětí svobody VV Praha - Pankrác
 (Andrea Strnadová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//cfume9// | 75-32-N / 06 Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vliv motivační řeči na pozdější výkon v testu u studentů závěrečných ročníků gymnázia
 (Zoe Brlicová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vlyy2/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv sexuální aktivity a abstinence na výkon v úpolových sportech
 (Petr Vajda)

2020, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lik6d/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Výkon trestu odnětí svobody a pracovní zařazení vězňů v České republice
 (Barbora Mrózková)

2021, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/rj3pw/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkon zaměstnanců v podniku
 (David Vojáček)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ml2vn/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)