Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Státní zastupitel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
An Analysis of the Possible Utilization of Data Containers both by Entrepreneurs and by Those Working in the Legal Profession
 (Daniel VOJTÁŠEK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z3y5gu// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

A Business Plan for Establishing a Fitness Centre in a Small Czech Town
 (Markéta Kučerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bso1yi// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Odstoupení od smlouvy a jeho vazby na další následky - komparativní pohled Vídeňské úmluvy a českého občanského zákoníku
 (Veronika Pírková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqi3v/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nájem, pacht a leasing - shoda a rozdíly
 (Petr Jindra)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49337 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Klimatická změna a Nepál - změny a potřeby v oblastech institucí, adaptačních opatření a souvisejícím financování v Nepálu
 (Tek Jung Mahat)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbzd3/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Analýza rizik a zabezpečení ochrany lidských a materiálních zdrojů před nebezpečím výbuchu ve firmě Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.
 (Barbora HASSEOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tiguz0// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Podmínky a předpoklady životní spokojenosti u seniorů žijících v Domovech pro seniory
 (Zdeňka Zimmermannová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ulreg/ | Politologie / Psychologie | Theses on a related topic

Komparace předpokladů pro výkon funkce rozhodce z pohledu české a polské právní úpravy
 (Kamila Peterková)

2018, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zmqzp/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Obecní policie a předpoklady pro výkon funkce strážníka
 (Vlastimil Brázda)

2017, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//i6vkwd// | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Insolvenční správce - předpoklady pro výkon funkce, jeho nejdůležitější činnosti a odměňování
 (Jiří ŠMIGURA)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1ymeo2// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)