Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

oblast karolina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Možnosti rozvoje turismu na příkladu turistické oblasti Frýdlantsko
 (Karolina Šebánková)

2021, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/sstx46/ | Projektové řízení inovací / | Theses on a related topic

Analýza a návrh energetického řešení oblasti Ostrava - Nová Karolína
 (Miroslav Šimášek)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119212 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Vysídlování českých obyvatel ze Sudet po roce 1938 Oblast Českolipsko
 (Martina ZIMÁŇOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//73u3rm// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Možnosti ubytování pro turisty z České republiky a jejich rozdělení v oblasti bulharského střediska Burgas a blízkém okolí.
 (Karolína Kreuzigová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13589/vsh_b_a2/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Oblast logopedické prevence v mateřských školách
 (Veronika Sládková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8575 | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace | Theses on a related topic

Tvorba modelovacích analytických nástrojů v oboru elektroenergetiky s důrazem na oblast spolehlivosti a provozu venkovních vedení
 (Vladislav SÍŤAŘ)

2015, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hhstha// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Nové trendy v oblasti in-store komunikace
 (Karolína Pavlicová)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5vgska// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Adaptace zaměstnanců v oblasti Technického vývoje ve společnosti XY
 (Karolína Hermanová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//nzfr8s// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

Career or family? Do women have a real choice?
 (Karolina Niklaschová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lco23/ | Ekonomika a management / Marketing Communication | Theses on a related topic

Problematika kochleární implantace u dospělých osob se sluchovým postižením
 (Karolina Spurná)

2018, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/klbrv/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)