Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

stereotyp

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Vliv neurostimulace přístrojem WalkAide na stabilitu a stereotyp chůze u pacientů s postižením centrálního motoneuronu
 (Linda Čížková)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3ey1/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Sparsamkeit als deutscher Stereotyp
 (Samuel Tarageľ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oadna/ | Filologie / Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Vliv intervenčního programu dechových cvičení na vybrané spirometrické hodnoty a na dechový stereotyp
 (Zuzana OBRDLÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ztb4di// | Biologie / Biologie-Tělesná výchova | Theses on a related topic

Dechový stereotyp při zátěži a jeho změna vlivem intervenčního dechového programu
 (Tomáš HERMANN)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//smm9ji// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport (jednooborové) | Theses on a related topic

Fyzioterapie se zaměřením na stereotyp chůze u paretických pacientů s roztroušenou sklerózou
 (Daniel KAROL)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jqb1sf// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Držení těla a dechový stereotyp u hry na flétnu, vybraná kompenzační cvičení
 (Tomáš STÝBLO)

2017, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7q8far// | Hudební umění / Flétna | Theses on a related topic

Stereotyp osob se získaným těžkým postižením zraku
 (Vratislav Bareš)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ny7c1/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Stereotyp kobiety na przyk\l{}adzie polskich dowcipów
 (Naděžda SWACZYNOVÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yyhtxf// | Filologie / Polský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Kulturní konstrukce češství, stereotyp Čechů a Němců v díle Karla Klostermanna
 (Jakub HONKA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xro8h1// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Stereotyp bezdomovce alkoholika a kriminálního delikventa
 (Andrea ŠAUEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//00nuf0// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)