Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

model neuronu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Matematické modely neuronu
 (Jan Jekl)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iibr5/ | Matematika / Matematická analýza | Theses on a related topic

Odhad parametrů jednoduchých modelů neuronu
 (Kamil Rajdl)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nexz2/ | Matematika / Matematické modelování a numerické metody | Theses on a related topic

FitzHugh-Nagumův model šíření vzruchu v neuronu
 (Petr Dluhoš)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v9ham/ | Matematika / Obecná matematika | Theses on a related topic

Stochastické modely neuronové aktivity
 (Tomáš Hebelka)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wiz6l/ | Matematika / Matematické modelování a numerické metody | Theses on a related topic

Štatistická analýza aktivity neurónu
 (Alexandra Podolová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tly0p/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Klasifikační možnosti neuronů
 (Václav ŽÁČEK)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xqs0wx// | Informatika / | Theses on a related topic