Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Rodina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 40 theses)
Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče jako jedna z forem náhradní rodinné péče
 (Jana VAŇKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j2vygd// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Kritéria pro svěření dítěte do výchovy jednomu z rodičů
 (Tereza SCHNEIDEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lymtvj// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Úloha kolizního opatrovníka při rozhodování o svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů
 (Miluše RITTEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s6vsw1// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Svěření do péče cizí fyzické osoby podle § 45 zákona o rodině
 (Alena STELLNEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7hhqn7// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Pojetí genderu v rozsudcích o přidělení dětí do péče
 (Kateřina Pospíšilová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t96cv/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Problematika výchovy dětí svěřených do péče prarodičů v okrese Ústí nad Labem
 (Blanka TAUTERMANOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a5u8gp// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Svěření dítěte do péče otce - případová studie
 (Eliška Vokřínková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xg4mg/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Psychosociální zátěž osob pečujících o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby v domácím prostředí
 (Jana ŠRÁMKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v5fg5v// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Závislost na pomoci jiné fyzické osoby jako sociální událost
 (Magdalena Dufková)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4m26/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby
 (Eva Grufíková)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yqarx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 40 theses)