Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

TCR repertoár

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Změny TCR repertoáru u pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny a maligním melanomem léčených nivolumabem
 (Jan SKÁCEL)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dhfr05// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Změny TCR repertoáru u pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny a maligním melanomem léčených nivolumabem
 (Jan SKÁCEL)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dhfr05// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic