Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

chromozomov\é přestavby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.
 (Jitka Drbalová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8ivq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.
 (Jitka Drbalová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8ivq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.
 (Jitka Drbalová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8ivq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.
 (Jitka Drbalová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8ivq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.
 (Jitka Drbalová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8ivq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.
 (Jitka Drbalová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8ivq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.
 (Jitka Drbalová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8ivq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.
 (Jitka Drbalová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8ivq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.
 (Jitka Drbalová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8ivq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Analýza klonálního přeskupení genů kódujících imunoglobulinové řetězce a T buněčné receptory
 (Markéta Ihnátová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bh1oo/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)