Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kvalifikace dodavatelů

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Systém kvalifikace dodavatelů ve výrobní společnosti
 (Renáta Krajňáková)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128749 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Hodnocení dodavatelů
 (Miroslav Bureš)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bkd21/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Metodika hodnocení kvality subdodávek, úrovně dodavatelů a budování partnerských vztahů s dodavateli ve firmě Univers Tech s.r.o.
 (Hana Štěpánková)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bq8j5/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Systém kvalifikace dodavatelů ve výrobní společnosti
 (Renáta Krajňáková)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128749 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Analýza procesu kvalifikace nových dílů od dodavatelů
 (Oldřich Jonáš)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//puw7hm// | Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality | Theses on a related topic

Interní audit
 (Michal Řezník)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/62959 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Teoretické a praktické aspekty interního auditu ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
 (Dana Švestková)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/90807 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic