Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Celoživotní, vzdělávání, a, učení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Uznávání výsledků předchozího učení na příkladu kvalifikace kuchař
 (Renata Jandlová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yerba/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Uznávání výsledků předchozího učení na příkladu kvalifikace kuchař
 (Renata Jandlová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yerba/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Autonomní učení cizích jazyků v eLearningu
 (Emil HORKÝ)

2014, Disertační práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ocksex// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Design and validation of the test bench for the torque of electric motors
 (Aishwarya Manore)

2018, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//ygihj4// | Master of Automotive Engineering / | Theses on a related topic

Uznávání výsledků předchozího učení na příkladu kvalifikace kuchař
 (Renata Jandlová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yerba/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Spolupráce učitelů základní školy a pracovníků pedagogicko psychologické poradny při vzdělávání a výchově žáků se specifickými poruchami učení a poruchami chování
 (Sylva JECHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4r81g2// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky
 (Libor Juhaňák)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yabfk/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Žáci se specifickými poruchami učení a chování na střední odborné škole v Česku a Rakousku
 (Ludmila Pařízková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxaf1/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Neformální vzdělávání a informační učení trenérů házené se zaměřením na využívání informačních technologií
 (Tomáš Augustýn)

2018, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z43b9/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Podpora vzdělávání a učení rodičů na mateřských školách
 (Martina Houdková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xt2dk/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)