Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Řezání plazmou

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Měření tvrdosti materiálů se zaměřením na měření tvrdosti kovových materiálů dynamickou metodou pomoci mobilního tvrdoměru DHT-100
 (Karel KOCH)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x950xz// | Specializace v pedagogice / TchVu-ITu | Theses on a related topic

Vliv aplikovaného zatížení na hodnoty tvrdosti
 (Jakub Ružbašan)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119385 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Theses on a related topic

Zjištění vlivu defromace na změnu tvrdosti
 (Daniel Čtvrtečka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//65x7ga// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Měření tvrdosti funkčních částí materiálů forem
 (Martin Janošík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//slxv6v// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Zjištění změny tvrdosti (mikrotvrdosti) v závislosti na deformaci materiálu
 (Jan Čechlovský)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//dqxv82// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Vliv experimentálních podmínek indentační zkoušky na hodnoty tvrdosti a redukovaného modulu
 (Vladimír CHUDÝ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ixj8bl// | Fyzika / Přístrojová fyzika | Theses on a related topic

Měření tvrdosti polyolefinů
 (Jakub Pešl)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qj6x7v// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Měření tvrdosti materiálů pro mechanické části forem
 (Vojtěch Kalus)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//q9ww1y// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Metodika predikce tvrdosti a hloubky prokalení při hybridním povrchovém kalení
 (Lukáš PECH)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4fhg3p// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Vliv modifikací tepelného zpracování na tvrdosti věnců železničních kol
 (Martin Javorík)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99173 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)