Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Skopos

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Cílově orientovaný přístup v sociální práci
 (Eva NEDOMOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x1drfh// | Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem | Theses on a related topic

Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální služby
 (Alena VAŇHAROVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//md2rxq// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Přístup zaměřený na klienta v sociální práci s klienty s mentálním postižením
 (Eva CHADIMOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vu4kzk// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Challenges of translation in the subtitles of television programmes featuring Gordon Ramsay
 (Sylvie UHERKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dxzoi9// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Challenges of translation in the subtitles of television programmes featuring Gordon Ramsay
 (Sylvie UHERKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dxzoi9// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Challenges of translation in the subtitles of television programmes featuring Gordon Ramsay
 (Sylvie UHERKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dxzoi9// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Analýza překladu kulturně specifických prvků v amatérských a profesionálních titulcích
 (Nikol KALETOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//du9iih/BP_Kaletov.pdf/ | Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad | Theses on a related topic