Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

absolutni sila

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Diference v distribuci explozivní a absolutní síly extenzorů kloubů dolních končetin u atletů - skokanů
 (Petra Filípková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/shca9/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Síla lásky pod tíhou moci a zla v Osvětimi
 (Petr Kolomazník)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vxjvm/ | Filologie / Polský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Efekt aplikace plyometrických cvičení na různé typy síly.
 (Ľuboš Vrábel)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thlrf/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Vliv silového intervenčního programu metodou elektrostimulace na sílu extenzorů kolenního kloubu
 (Erik Kimmel)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ce4z0/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic