Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tepelně, technické, vyhodnocení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Vyhodnocení tepelně technických a energetických vlastností věžového domu VOS před a po provedení zateplení, vč. cen a nákladů
 (Lucie Kozlíková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88864 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

Vyhodnocení tepelně technických a energetických vlastností bytového objektu před a po zateplení včetně cen a nákladů.
 (Daniel Siuda)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110272 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

Technologie variantního provedení obvodového pláště železobetonového skeletu včetně vyhodnocení zadaných kriterií (časové, finanční, tepelně technické)
 (Jaroslav Foukal)

2012, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95961 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Theses on a related topic

Vyhodnocení tepelně technických a energetických vlastností bytového domu před a po provedení zateplení, vč. cen a nákladů
 (Kateřina Kalapírová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100338 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

Tepelně technické posouzení a technologický postup prací jednoplášťové nevětrané ploché střechy
 (Vít Menšík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110280 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

Vytápění rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů energie - tepelné čerpadlo
 (Jan Čuma)

2017, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118481 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Využití technické diagnostiky za účelem zvýšení spolehlivosti odtahových ventilátorů v tepelné elektrárně.
 (Zdeněk PODHORSKÝ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g5hwdr// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Theses on a related topic

Porovnání tepelně technických vlastností obvodových plášťů u panelových systémů v západních Čechách s využitím dokumentace a termovizního měření
 (Zbyněk VÍCHA)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bh19am// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

Tepelně vlhkostní analýza lehkých stavebních konstrukcí
 (Denisa Valachová)

2018, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133125 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Theses on a related topic

Kalorimetrická komora - Použití komory pro měření tepelně technických parametrů konstrukcí \nl{}
 (Natálie Vyoralová)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p0wevy// | Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)